CPH:DOX udvikler undervisningsmaterialer til alle film i skoleprogrammet. Her kan du læse mere og finde de enkelte materialer. De første undervisningsmaterialer er klar medio januar.

Er flygtningekrisen et emne for børn? Hvad med skilsmisser, sorg og seksualitet? Og kan man tale med skoleelever om svære emner som racisme og religion? Det mener vi på CPH:DOX – især hvis udgangspunktet er en fælles visning af en dokumentarfilm af høj faglig og kunstnerisk kvalitet – fulgt op af vedkommende undervisningsmaterialer målrettet lærings- og fagmål.

Her på siden kan du løbende finde undervisningsmaterialer til hver enkelt film. Undervisningsmaterialerne udvikles i et samarbejde mellem fagkonsulenter, faglærere og lærerstuderende og er målrettet læringsmålene i de enkelte fag. Undervisningsmaterialerne kan bruges både før og efter filmvisningen under CPH:DOX.

Overordnet indeholder hvert undervisningsmateriale altid følgende elementer:

Introduktion til læreren

  • En introduktion til filmen og en detaljeret oversigt, der beskriver, hvordan filmen berører de særlige faglige fællesmål, og i hvilke specifikke dele af filmen fællesmålene er i spil.

Før filmen

  • En introduktionstekst til eleverne, der beskriver film, tema, faglig relevans
  • En baggrundsartikel, så eleverne er forberedt på filmens emne
  • Glose- og begrebsliste, så eleverne er klædt på til filmens temaer og sprogbrug
  • En oversigt over, hvad eleverne skal holde særligt øje med, når de ser filmen

Efter filmen

  • Tematiserede arbejdsspørgsmål ud fra filmens scener og handling
  • Diskussionsspørgsmål til gruppearbejde, der perspektiverer fag og tema
  • En produktionsopgave (film, lyd, tekst) i relation til filmens tema


CPH:DOX’s skoleprogram er udviklet i tæt samarbejde med de danske faglærerforeninger og er tilpasset målene for folkeskolereformens åbne skole, Fælles Mål for folkeskolens fag og emner og STX bekendtgørelsen. Det har vi gjort, så du som folkeskole- eller gymnasielærer kan understøtte dine øvrige læringsmål og supplere din undervisning gennem skoleprogrammet.