Et nyt ambitiøst festivalprogram om retsstaten – med støtte fra Dreyers Fond.

Er alle lige under loven?

Retssikkerhed og frihed er fundamentale elementer i det danske demokratiske samfund, men udfordringer som terror, migration og globalisering fører til løsninger, der sætter retsstaten under pres.

Alt fra overvågning af private borgere til ’særlove’ i det demokratiske samfund gør det vigtigt at oplyse om og kvalificere den offentlige debat. Vi må og skal forholde os til forholdene mellem sikkerhed og frihed, etik og jura, retsstat og demokrati – samt de grundlæggende elementer, der rent faktisk udgør retsstaten.

Derfor har vi skabt festivalprogrammet JUSTICE, der består af dokumentarfilm, debatter, talks, en kunstudstilling og undervisningstiltag på CPH:DOX 2018. JUSTICE er skabt med støtte fra Dreyers Fond, i samarbejde med tænketanken Justitia og Advokatsamfundet, samt med hjælp fra Institut for Menneskerettigheder, Nikolaj Kunsthal og Det Juridiske Fakultet.

Vi præsenterer et nuanceret program, som lægger sager frem til diskussion og debat, frem for at præsentere en ensidig fremstilling af virkeligheden. Dokumentarfilm er generelt et stærkt medium til at formidle og skabe forståelse af komplekse samfundsproblemstillinger og danne grobund for en kvalificeret debat, men vi opkvalificerer filmene yderligere ved at invitere førende advokater, fagpersoner og professionelle ind til filmvisningerne i debat og samtale med publikum.

Justitia-podcast

Sideløbende med JUSTICE programmet lancerer tænketanken Justitia podcasten “Clear and Present Danger – A History of Free Speech” Hver 14. dag guider Jacob Mchangama dig gennem ytringsfrihedens historie, lige fra Sokrates’ retssag til The Great Firewall i kina.

Her på cphdox.dk sender vi hvert 14. dag frem til festivalen et nyt afsnit af podcasten. Lyt med nedenfor: