Søg

DEBAT: HVORDAN UNDGåR VI AT TABE UNGE På AUTISMESPEKTRET I UDDANNELSESSYSTEMET?

107 min

Unge på autismespektret bliver i langt højere grad tabt i uddannelsessystemet end andre. Hvordan kan vi som samfund skabe de bedst mulige betingelser for unge med autisme, så de har mulighed for at tage del i arbejdsmarkedet på deres måde? Og hvordan sikrer vi at uddannelser og lærere er klædt på til at kunne tilgodese deres behov? De spørgsmål stiller vi til Kathe Johansen (Landsforeningen Autisme), Christian Gundersen (Klar til Start), Dennis Pihl (Coop) og Geeti Amiri (folkeskolelærer og debattør), når vi diskuterer, hvordan vi sikrer bedre muligheder for unge på autismespektret. Samtalen bliver moderet af journalist Anja Bo.