Søg

DEBAT: EFTERVIRKNINGERNE AF TRANSNATIONAL ADOPTION – AT åBNE PANDORAS æSKE

110 min

Transnational adoption har fundet sted Danmark i mere end 60 år. De senneste 20 år har adopterede fortalt deres historier, organiseret sig og kritiseret det internationale adoptionssystem, som er præget af korruption, svindel og mangel på grundlæggende rettigheder for adopterede og førstefamilier. Hvem kan stilles til ansvar for den skade, som adopterede og førstefamilier lider, og hvordan kan vi gøre ende på dette skadelige system? Mød tre adopterede, som alle har dokumenteret deres historier og nu arbejder aktivt for at gøre en ende på adoptionssystemet og fremme en kritisk samtale: Priyangika Samanthie (‘No Place Like Home’), Netra Sommer (‘Landet i den forkerte familie’) og Amy Rebecca Steen (‘Amys vilje’). Samtalen vil blive modereret af Yong Sun Gullach (forperson for Adoptionspolitisk Forum).

Arrangementet præsenteres i samarbejde med Adoptionspolitisk Forum.