Søg

MANGROVE SCHOOL + CONGRESS OF IDLING PERSONS

Mangrove SchoolFilipa César, Sónia Vaz Borges / Portugal, Germany, France / 2022 / 34 min / International Premiere

I 1960’ernes og 70’ernes Guinea-Bissau gik militante oprørere til kamp mod kolonimagten med uddannelse som våben. En dokumentarisk fabel baseret på historisk research.

Under Guinea-Bissaus kamp for uafhængighed fra Portugal i 1960’erne lancerede oprørslederen Amílcar Cabral et ambitiøst uddannelsesprogram i kampen mod den portugisiske kolonimagt. I ‘Mangrove School’ undersøger Filipa César og Sónia Vaz Borges bevægelsens historie og effekt. De nomadiske guerrilla-skoler under mangrovetræerne blev i 1960’erne og 70’erne symboler på folkets anti-koloniale kamp, også mod den koloniale mentalitet selv. Et skolesystem etableret af militante oprørere, der af samme grund blev mål for bombeangreb under landets mangeårige kamp for uafhængighed. Baseret på historisk research, og i et krydsfelt mellem kunst og politisk teori, genbesøger César og Borges mangroveskolernes historie i en dokumentarisk fabel om modstand, uafhængighed og autonome uddannelsesformer.

Congress of Idling PersonsBassem Saad / Lebanon / 2022 / 36 min / European Premiere

En performativ refleksion over politisk protest og migration, gennemført af en gruppe kunstnere og intellektuelle som et symposium, hvor talen selv er et medium blandt andre.

Fra Brooklyn til Beirut, og med det arabiske forår, Black Lives Matters oprør kølvandet på drabet på George Floyd, og den katastrofale eksplosion i den libanesiske hovedstad som nedslagspunkter, optegner ‘Congress of Idling Persons’ en kartografi over protestbevægelser og solidaritet på tværs af vores egen samtid. Bassem Saad har indbudt fem kunstnere, musikere og intellektuelle til at bidrage til sin ‘kongres’, som imidlertid er noget mindre formel og akademisk end normalt. Selv taleakten er et performativt medium i Saads symposium, som gennem tekstmontager, billeder og samtaler – og med Beiruts elskede cabaret som én af sine scener – stiller spørgsmål til, hvordan vi kan engagere os i hinandens kampe.