Kan man tale med skoleelever om svære emner som racisme, religion, flygtningekriser og kønskonflikter? Det mener vi på CPH:DOX – især hvis udgangspunktet er en fælles visning af en dokumentarfilm af høj faglig kvalitet – fulgt op af vedkommende undervisningsmaterialer målrettet lærings- og fagmål.

Undervisningsmaterialerne udvikles i samarbejde med Clio Online, Filmcentralen, Astra, Gyldendal, Røde Kors, fagkonsulenter og faglærere, og er målrettet læringsmålene i de enkelte fag. Undervisningsmaterialerne kan frit tilgås både før og efter filmvisningen under CPH:DOX.

Her på siden kan du finde undervisningsmaterialer til alle temaerne i programmet. Materialerne er gratis for alle lærere, der skal ind at se film under CPH:DOX. Alle undervisningsmaterialer er tilpasset målene for folkeskolereformens åbne skole og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner.

Tema: På flugt

Filmcentralen anbefaler følgende materialer:

Undervisningsmaterialet “Hvor har jeg hjemme”: Et undervisningsmateriale om børn og unge på flugt, der knytter sig til syv film. Materialet giver eleverne et nuanceret billede af flygtninge, asylansøgere og deres forskellige baggrunde. Klassetrin: 6.-10. Fag: dansk, geografi, samfundsfag.

Materialet kan findes her. 

Undervisningsmaterialet “Grænseland”: Her kigger vi nærmere på grænser mennesker imellem. Temaet fokuserer på nationalitets- og landegrænser og på de kulturelle, religiøse og historiske grænser. Klassetrin: 0.-10. Fag: dansk, geografi, samfundsfag.

Materialet kan findes her. 

Clio Online anbefaler følgende materialer:

Undervisningsmaterialet “På flugt”: I det tværfaglige forløb skal eleverne blive klogere på dét at være på flugt – både i et historisk og et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Klassetrin: 9. Fag: samfundsfag, krisendomskundskab, dansk.

Materialet kan findes her.

Undervisningsaktiviteten “Bawke”: I aktiviteten skal eleverne se kortfilmen “Bawke”, som handler om en far og hans søns på flugt gennem Europa. Aktiviteten er oplagt at bruge til at perspektivere til film set på CPH DOX. Klassetrin: 7.-9. Fag: dansk.

Materialet kan findes her.

Undervisningsmaterialet “Die Flüchtlingskrise”: Tekst og aktivitet om flygtningekrisen, set fra et tysk perspektiv. Klassetrin: 9.-10. Fag: tysk.

Materialet kan findes her.

Værkforløbet “Zenobia”: I forløbet skal eleverne læse Morten Dürrs stærke og rørende tegneserie Zenobia, om pigen Aminas liv i og flugt fra det krigshærgede Syrien. (NB – bogen skal lånes på CFU). Klassetrin: 6.-7. Fag: dansk.

Materialet kan findes her.

Tema: Selvoptaget

Gyldendal har udviklet følgende materiale:

Grænserne mellem vores online og offline tilværelse er langsomt blevet udvisket. Med konstant adgang til sociale medier er presset på børn og unge for at vise sig frem fra bedste side – også på de grå hverdage – enormt.

Tilhørende er forløbet ‘Sæt fokus på selfies’, der går i dybden med unges kommunikation igennem billeder. 
Klassetrin: 7.-9 klasse Fag: Dansk.

Materialet kan findes her.

Clio Online anbefaler følgende materialer:

Undervisningsaktiviteten “Selfie-portræt”: I aktiviteten arbejder eleverne med portrættegning med udgangspunkt i selfier. I arbejdet fokuseres der på, hvad en selfie er, og hvordan denne adskiller sig fra et klassisk portræt. Fag: Billedkunst.

Materialet til 4.-5. klasse kan findes her.

Materialet til 1.-2. klasse kan findes her.

Undervisningsmaterialet “Identitet og internettet”: Eleverne skal læse om identitet og internettet, og i de tilhørende aktiviteter skal de bl.a. se en musikvideo og diskutere budskaber om sociale mediers betydning for unge. Klassetrin: 8.-10. Fag: Samfundsfag.

Materialet kan findes her.

Undervisningsmaterialet “#selfiekultur”: Tekst og aktiviteter om unge, sociale medier og mobning på nettet. Klassetrin: 8. Fag: tysk.

Materialet kan findes her.

Undervisningsforløbet “Livet på sociale medier”: I forløbet er der fokus på digital identitet og etik. Det er oplagt at bruge i det fortsatte arbejde med temaet ”selvoptaget”, men forløbet kan også bruges som afsæt til at deltage i CPH:DOX. Klassetrin: 7. Fag: dansk.

Materialet kan findes her.

Tema: Naturkraft

Clio Online anbefaler følgende materialer:

Undervisningsforløbet “Naturdigtning”: Forløb, hvor eleverne med udgangspunkt i de sanseudtryk, de får fra naturen, skal udtrykke sig i lyrisk form. Klassetrin: 4.-5. Fag: dansk.

Materialet kan findes her.

Tema: Demokrati

Clio Online anbefaler følgende materialer:

Undervisningsforløbet “Demokrati og magt”: I forløbet skal eleverne bl.a. undersøge forskellige former for demokrati, og hvilken betydning demokratiet har for deres liv. Klassetrin: 8. Fag: samfundsfag.

Materialet kan findes her.

Undervisningsforløbet “Børns rettigheder”: I forløbet skal eleverne lære om FN’s børnekonvention. De vil komme i dybden med fem udvalgte rettigheder, som vil blive belyst både i et internationalt, historisk og samtidsperspektiv. Klassetrin: 5.-6. Fag: dansk, engelsk og historie.

Materialet kan findes her.

Undervisningsministeriets kampagne ‘Demokrati under udvikling’:

Kampagnen løber i hele 2018 med en særlig temauge i uge 12. Find materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab her.

Tema: Mennesket

Clio Online anbefaler følgende materialer:

Undervisningsmaterialet “Kroppe i kunst”:  I teksten og aktiviteterne tages der udgangspunkt i kropsidealet, som det har været dyrket gennem tiden i kunsten, samt hvordan kroppen er afbilledet i kunsten i flere dele af verdenen. Klassetrin: 1.-2. Fag: billedkunst.

Materialet kan findes her.

Undervisningsmaterialet “Krop og kultur”: I teksten og aktiviteterne tages der udgangspunkt i kropsidealet, som det har været dyrket gennem tiden i kunsten, samt hvordan kroppen er afbilledet i kunsten i flere dele af verdenen. Klassetrin: 3.-5. Fag: billedkunst.

Materialet kan findes her.

Undervisningsaktiviteten “I Danmark er jeg født – Natasja”: “I Sudan er jeg en blegfis og i Danmark det sorte får” sang Natasja i sin I Danmark er jeg født, der sætter identitet og kultur til debat. Klassetrin: 5.-6. Fag: musik.

Materialet kan findes her.

Undervisningsforløbet “Familieformer”: I forløbet skal eleverne undersøge og reflektere over forskellige familieformer, samtiig med at de får mulighed for at dele deres egne erfaringer og oplevelser. Fag: dansk.

Materialet til 4. klasse kan findes her.

Materialet til 5. klasse kan findes her.

Undervisninsaktiviteten “At være til”: Arbejd videre med temaet “mennesket” ved at lade eleverne læse og arbejde med Halfdan Rasmussens digt “‘Noget om at være”. Eleverne skal efterfølgende skrive digte om at være. Klassetrin: 7.-9. Fag: dansk.

Materialet kan findes her.

Tema: De 17 Verdensmål

Clio Online anbefaler følgende materialer:

Undervisningsmaterialet “FN’s verdensmål”: Her skal eleverne undersøge og diskutere de største problemer, som verdenssamfundet står overfor. De skal finde på løsningsforslag og give deres eget bud på et globalt problem, der skal løses. Klassetrin: 8.-10. Fag: samfundsfag.

Materialet kan findes her.

Undervisningsforløbet “Forenede nationer”: I det tværfaglige forløb skal eleverne undersøge FN’s formål og historiske baggrund. Når de har undersøgt fortiden, skal de frem til nutiden og vende blikket mod fremtiden. Klassetrin: 8. Fag: samfundsfag og historie.

Materialet kan findes her.

Undervisningsforløbet “Projektopgaven – verdensmål”: Arbejd videre med temaet “De 17 verdensmål”: I dette projektforløb, der tager udgangspunkt i målene. Klassetrin: 8. Fag: Dansk, engelsk, biologi, fysik/kemi, geografi, samfundsfag.

Materialet kan findes her.