CPH:DOX udvikler undervisningsmaterialer til alle film.

Materialerne er tilgængelige her på siden fra 19. februar 2018.

Kan man tale med skoleelever om svære emner som racisme, religion, flygtningekriser og kønskonflikter? Det mener vi på CPH:DOX – især hvis udgangspunktet er en fælles visning af en dokumentarfilm af høj faglig kvalitet – fulgt op af vedkommende undervisningsmaterialer målrettet lærings- og fagmål.

Undervisningsmaterialerne udvikles i samarbejde med Clio Online, Filmcentralen, Astra, fagkonsulenter og faglærere, og er målrettet læringsmålene i de enkelte fag. Undervisningsmaterialerne kan frit tilgås både før og efter filmvisningen under CPH:DOX.

Her på siden kan du fra 19. februar 2018 finde undervisningsmaterialer til alle film i programmet. Materialerne er gratis for alle lærere, der skal ind at se film under CPH:DOX. Alle undervisningsmaterialer er tilpasset målene for folkeskolereformens åbne skole og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner.

Undervisningsmaterialer fra sidste års skoleprogram

1 MINUTS NATUR

Klassetrin: Indskolingen, 0.+

 

KLIK HER: 1. Sans en sø (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Sæt jer i sandet ved en sø. Luk øjnene, snus ind og lyt godt efter. I aktiviteten skal klassen ud af huset og skrue helt op for sanserne.

 

 

KLIK HER: 2. Vinden løfter blade (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Lær om vind, og undersøg, hvordan vinden kan flytte rundt på blade og få træer til at bevæge sig.

 

 

KLIK HER: 3. Vinterskovens dyr (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

I aktiviteten skal I undersøge, hvor smådyrene i skoven gemmer sig om vinteren, og I lærer at bestemme, hvad de hedder.

 

 

KLIK HER: 4. Hvordan ser en fisk ud? (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Har I nogensinde haft en fisk i hånden? Det er en glat lille laban, og det finder I af, når I skal undersøge forskellige fisks kropsdele.

 

 

KLIK HER: 5. Undersøg en plante (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Botaniker for en dag! Frem med saks, pincet og lup, og undersøg, hvilke dele en plante består af.

 

THANK YOU FOR THE RAIN

Klassetrin: Udskolingen, 8.+

 

KLIK HER: 1. Klimaaftalen fra Paris (aktivitet)

Fag: Geografi

Undersøg klimaaftalen fra COP21. Hvad blev der aftalt, og hvilke områder blev der ikke lavet aftaler om?

 

 

KLIK HER: 2. Klimatopmøde (aktivitet)

Fag: Geografi

På klimatopmøder forsøger verdens lande at nå til enighed om de klimatiske udfordringer. Det er ikke en helt let opgave. Mon I kan blive enige, når I holder jeres eget klimatopmøde?

 

 

KLIK HER: 3. Fremtiden CO2-neutrale samfund (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Er det CO2-neutrale samfund et sted, hvor vi alle cykler? Eller kører biler ikke længere på benzin, men måske på el fra vindenergi? I aktiviteten skal eleverne tage stilling til og beskrive, hvordan de ser fremtidens CO2-neutrale samfund.

 

 

KLIK HER: 4. Folketingets visioner for fremtidens klima og miljø (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Klimaskeptikere, oliebaroner eller øko-flippere? Undersøg de politiske partiers holdninger til fremtidens klima og miljø.

 

BLESSINGS

Klassetrin: Udskolingen, 7.+

 

KLIK HER: 1. Social Star (forløb)

Fag: Dansk

“Social Star” er et undervisningsmateriale udviklet med henblik på at lære eleverne at identificere og afkode kommerciel kommunikation til sociale medier.

 

 

KLIK HER: 2. Online kommunkation (tekst)

Fag: Dansk

I teksten skal eleverne læse og lære om de mange former for online kommunikation, simultane handlinger og identitet.

 

 

KLIK HER: 3. Hashtag traveling (aktivitet)

Fag: Dansk

Har man overhovedet været ude at rejse, hvis ikke det er blevet dokumenteret på de sociale medier? I aktiviteten skal I undersøge dokumentationen af rejser på sociale medier og vurdere former for selviscenesættelse.

 

 

KLIK HER: 4. Identitet og internettet (tekst)

Fag: Samfundsfag

Teksten ‘Identitet og internettet’ tager fat om de sociale mediers indvirkning på vores identitetsdannelse – og hvordan det også har åbnet op for nye problemer, fx digital mobning.

 

 

KLIK HER: 5. Musikvideo med holdning (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Diskuter sociale mediers betydning for unges hverdag og trivsel, og undersøg budskaber i en musikvideo.

 

 

KLIK HER: 6. De sociale medier og jer (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Find gode og dårlige ting ved de sociale medier, og del jeres viden med hinanden.

 

BØRNENE PÅ SILKEVEJEN

Klassetrin: Mellemtrinnet, 5.+

 

KLIK HER: 1. Dokumentarfilm (forløb)

Fag: Dansk

I dette forløb skal I undersøge forskellige genrer inden for dokumentarfilm. I skal også selv prøve kræfter bag kameraet.

 

 

KLIK HER: 2. Dokumentarfilm (tekst)

Fag: Dansk

I teksten skal I lære og læse om dokumentarfilmen og dens forskellige genrer.

 

 

KLIK HER: 3. Hinduisme (emne)

Fag: Religion

Emnet Hinduisme har tonsvis af materiale om alt lige fra hinduismens myter over dødsritualer til hinduisme i Danmark.

 

 

KLIK HER: 4. Asien (emne)

Fag: Natur / teknologi

Jordens befolkning rundede i 2011 syv milliarder mennesker. Størstedelen af disse lever i Asien. Emnet tager fat på verdens største verdensdel.

 

 

KLIK HER: 5. Verden rundt – Asien (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

I aktiviteten skal eleverne hver især stille skarpt på et land i Asien og fremlægge resultatet.

 

 

KLIK HER: 6. Husk Asiens navne (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Hvis man nogenlunde skal kunne vide, hvor i verden lande, byer og steder ligger, så må man træne det lidt. I aktiviteten skal I bruge spil til at huske navne på steder i Asien.

 

CHE!

Klassetrin: Mellemtrinnet, 4.+

 

KLIK HER: 1. Filmiske virkemidler (tekst)  

Fag: Dansk

Teksten stiller skarpt på filmiske virkemidler, herunder beskæring, perspektiv, lyd og klipning.

 

 

KLIK HER: 2. Digital billedfortælling (aktivitet)

Fag: Dansk

Brug jeres viden om filmiske virkemidler til at producere en digital billedfortælling om venskab.

 

 

KLIK HER: 3. I filmens verden (forløb)

Fag: Dansk

Tænk på en film, du kender rigtigt godt. Luk øjnene, og genkald dig din yndlingsscene fra filmen. Hvad er det, der gør denne scene så god? Forløbet har fokus på de kneb, filminstruktører bruger til at fortælle gode og spændende historier for os publikum.

 

CHILDREN ONLINE

Klassetrin: Mellemtrinnet, 5.+

 

KLIK HER: 1. Social Star (forløb)

Fag: Dansk

“Social Star” er et undervisningsmateriale udviklet med henblik på at lære eleverne at identificere og afkode kommerciel kommunikation til sociale medier.

 

 

KLIK HER: 2. Sociale medier (tekst)

Fag: Dansk

Teksten handler om de sociale medier, om teknologien bag og hvad sociale medier bl.a. kan gøre ved et samfund.

 

 

KLIK HER: 3. Sociale medier (aktivitet)

Fag: Dansk

I aktiviteten skal I fortælle, hvad I ved om de sociale medier, og hvad de har af betydning for hverdagen.

 

 

KLIK HER: 4. Unge bloggere (aktivitet)

Fag: Dansk

Se videointerviewet med den unge blogger Morten Münster, og tag stilling til, hvordan du selv vil forholde dig til at formidle reklamer på sociale medier.

 

 

KLIK HER: 5. Debat (aktivitet)

Fag: Dansk

Find argumenter for og imod kommerciel kommunikation på sociale medier, indtag et synspunkt, og afhold en debat i klassen.

 

 

KLIK HER: 6. Ikke for børn (aktivitet)

Fag: Dansk

Skriv jeres argumenter for og imod påstanden om, at børn ikke må være på de sociale medier. Skriv et indlæg til klassens wall på Skoleblogs, og find de fem bedste argumenter.

 

 

KLIK HER: 7. Computeren (tekst)

Fag: Natur / teknologi

Computerens ældste forfader er en væv. Det lyder underligt, men er nu rigtigt nok. I teksten lærer I om computerens historie, dens udvikling og opbygning.

 

 

KLIK HER: 8. Drømmecomputeren (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Hvordan ser din drømmecomputer ud?

 

 

KLIK HER: 9. Præsenter computeren (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Lav en præsentation af computerens opbygning eller historie.

 

 

KLIK HER: 10. Mobiltelefonen (tekst)

Fag: Natur / teknologi

Mobiltelefoner udvikler sig hele tiden, så de kan noget nyt. Men teknologien bag mobilen har faktisk ikke ændret sig meget.

 

 

KLIK HER: 11. Mobilengel eller –monster? (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Når man har en mobiltelefon, følger der også et ansvar med. I aktiviteten skal I teste jeres mobilstil.

 

DAUGHTERS OF REYKJAVIK

Klassetrin: Udskolingen

 

KLIK HER: 1. Rap (tekst)

Fag: Dansk

I teksten ser vi på rapmusikken og stiller skarpt på bl.a. kulturen, historen og genrer.

 

 

KLIK HER: 2. Hvem er jeg? (tekst)

Fag: Samfundsfag

Identitet er temaet i teksten, hvor eleverne skal læse om selvopfattelse, kernen og det moderne menneske.

 

 

KLIK HER: 3. Sådan opstår identitet (tekst)

Fag: Samfundsfag

Personlig identitet, social identitet og kollektiv identitet. Der er nok at holde styr på, men denne tekst gør det lidt lettere.

 

 

KLIK HER: 4. Identitetscirklerne (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Undersøg identitetens fire niveauer ud fra jeres egen identitet.

 

 

KLIK HER: 5. Unge og identitet (tekst)

Fag: Samfundsfag

Identitet handler om, hvordan vi opfatter os selv i forhold til andre mennesker. I denne tekst er fokus på identitetskonstruktion, krop og identitet og køn og identitet

 

 

KLIK HER: 6. Hvem har indflydelse på unges identitet? (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Diskutér, hvad der har størst indflydelse på, hvem I er.

 

 

KLIK HER: 7. Rolleforventninger (tekst)

Fag: Samfundsfag

De fleste har nok oplevet, at man ikke opfører sig ens i alle sammenhænge. Man kan sige, at man har forskellige roller, afhængig af hvem man er sammen med.

 

 

KLIK HER: 8. Rollekonflikter i dagligdagen (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Undersøg, hvilke rollekonflikter I har oplevet eller kan komme til at opleve.

 

KAMELEN CARAMEL

Klassetrin: Indskolingen, 2.+

 

KLIK HER: 1. Menneskets sanser (tekst)

Fag: Natur / teknologi

Du har fem sanser i alt. Du bruger dem hele tiden. De sender beskeder til din hjerne. I teksten skal du lære om de 5 sanser.

 

 

KLIK HER: 2. Oplev din høresans (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Man kan høre med sine ører. Det hedder høresansen. I eksperimentet skal I lege med høresansen.

 

 

KLIK HER: 3. Jamila, Gid jeg kunne flyve (aktivitet)

Fag: Dansk

Se animationsfilmen ”Asylbarn – Jamila, Gid jeg kunne flyve”, og tal om flygtninge, drømme og virkelighed.

 

 

KLIK HER: 4. Virkelighed og fantasi i Asylbarn (aktivitet)

Fag: Dansk

Undersøg filmens virkemidler, og lær at kende forskel på virkelighed og fantasi i Asylbarn.

 

MIRANDA – EN POLITIKER BLIVER TIL

Klassetrin: Udskolingen

 

KLIK HER: 1. Hvem er du? (forløb)

Fag: Samfundsfag

I forløbet skal I undersøge jeres egen identitet, og I skal undersøge, hvordan I udvikler jer til selvstændige mennesker, der indgår i samfundet og i fællesskaber med andre mennesker.

 

 

KLIK HER: 2. Hvem er jeg? (tekst)

Fag: Samfundsfag

Identitet er temaet i teksten, hvor eleverne skal læse om selvopfattelse, kernen og det moderne menneske.

 

 

KLIK HER: 3. Frihed og usikkerhed (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Skriv et essay om jeres valg for fremtiden.

 

PRÆSIDENTEN FRA NORDVEST

Klassetrin: Udskolingen

 

KLIK HER: 1. Afrikas grænser (tekst)

Fag: Geografi

Gør dine elever klogere på, hvilken betydning de afrikanske grænser har haft for de konflikter, der har været i de afrikanske lande med denne tekst til Geografifaget.

 

 

KLIK HER: 2. Afrikanske staters historie (aktivitet)

Fag: Geografi

I denne aktivitet til Geografifaget skal dine elever undersøge en afrikansk stats historie og lave en prezi, der viser deres undersøgelser.

 

 

KLIK HER: 3. Demokrati som idé (tekst)

Fag: Samfundsfag

I denne tekst til Samfundsfaget kan dine elever lære mere om begrebet demokrati.

 

 

KLIK HER: 4. Demokrati – livsform eller styreform? (tekst)

Fag: Samfundsfag

Lad dine elever undersøge og diskutere to beskrivelser af demokrati, og lad dem skrive om demokratiet i Danmark i denne aktivitet til Samfundsfaget.

 

 

KLIK HER: 5. En dag uden demokrati (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Hvad ville en dag uden demokrati betyde? Det kan dine elever vurdere i denne aktivitet til Samfundsfaget.

 

ROCKNROLLERS

Klassetrin: Udskolingen

 

KLIK HER: 1. Hvem er du? (forløb)

Fag: Samfundsfag

Hvem er dine elever inderst inde? Sæt fokus på begrebet identitet i et forløb til samfundsfag.

 

SÅDAN VIRKER DET

Klassetrin: Mellemtrinnet

 

KLIK HER: 1. Blokering af signaler (aktiviteter)

Fag: Natur / teknologi

I denne aktivitet til natur/teknologi skal dine elever prøve at forhindre signalet i en mobiltelefon ved hjælp af vand.

 

 

KLIK HER: 2. Blokering af signaler (aktiviteter)

Fag: Natur / teknologi

Lad dine elever prøve at lave energi ved hjælp af vand og et hjul i denne aktivitet på NaturTeknologifaget.

 

 

KLIK HER: 3. Ekspresrust (aktiviteter)

Fag: Natur / teknologi

Hvad sker der, når noget ruster? Det skal dine elever finde ud af i denne aktivitet til natur/teknologi.

 

 

KLIK HER: 4. Fold et fly (aktiviteter)

Fag: Natur / teknologi

I denne aktivitet skal dine elever lære at folde det papirfly, som kan flyve længst.

 

SWAGGER

Klassetrin: Udskolingen og ungdomsuddannelser

 

KLIK HER: 1. Swagger – undervisningsmateriale, fransk

Fag: Fransk

Her finder du CPH:DOX’s specialudviklede undervisningsmaterialer til ‘Swagger’ til faget fransk. Materialerne er udviklet af fransklærer, Iben Schneider, på vegne af Fransklærerforeningen.

 

KLIK HER: 2. Undervisningsmaterialer SWAGGER og STRANGER IN PARADISE

Fag: Dansk, mediefag og samfundsfag

Her finder du CPH:DOXs specialudviklede undervisningsmaterialer til filmene ‘Swagger’ og ‘Stranger in Paradise’. Filmene er udviklet til brug i dansk-, mediefags- og samfundsfagsundervisningen.

 

KLIK HER: 3. Hvem er du? (forløb)

Fag: Samfundsfag

Hvem er dine elever inderst inde? Sæt fokus på begrebet identitet i et forløb til samfundsfag.

 

 

KLIK HER: 4. Social arv (tekst)

Fag: Samfundsfag

”Æblet falder ikke langt fra stammen,” siger et gammelt ordsprog. Gør dine elever klogere på social arv i denne tekst på Samfundsfaget.

 

 

KLIK HER: 5. Social arv og uddannelse (aktivitet)

Fag: Samfundsfag

Lad dine elever undersøge sammenhængen mellem social arv og uddannelse, og lad dem diskutere, hvilke indsatsområder politikerne bør fokusere på i denne aktivitet.

THE GIRL OF 672K

Klassetrin: Udskolingen

KLIK HER: 1. Undervisningsmaterialer The Girl of 672K

Fag: Dansk

 

Her finder du CPH:DOXs egne specialudviklede undervisningsmaterialer til ‘The Girl of 672K’

 

KLIK HER: 2. Social Star (forløb)

Fag: Dansk

Arbejd med kommunikation via sociale medier i et spændende forløb til dansk.

 

 

KLIK HER: 3. Online kommunikation (tekst)

Fag: Dansk

Lær dine elever mere om online kommunikation i denne tekst på Danskfaget.

 

 

KLIK HER: 4. Mediedagbog (aktivitet)

Fag: Dansk

I denne aktivitet skal dine elever føre dagbog over deres ugentlige forbrug af digitale kommunikationsmidler.

THE PERFECT SELFIE

Klassetrin: Udskolingen

 

KLIK HER: 1. Social Star (forløb)

Fag: Dansk

Arbejd med kommunikation via sociale medier i et spændende forløb til dansk.

 

 

KLIK HER: 2. Online kommunikation (tekst)

Fag: Dansk

Lær dine elever mere om online kommunikation i denne tekst på Danskfaget.

 

 

KLIK HER: 3. Essay om online kommunikation (aktivitet)

Fag: Dansk

I denne aktivitet skal dine elever skrive et essay om unges online kommunikation.

 

THE QUANTUM REVOLUTION

Klassetrin: Udskolingen

 

KLIK HER: 1. Bohr og atommodellen (tekst)

Fag: Fysik / kemi

Lær dine elever meget mere om atomer i denne tekst til fysik/kemi.

 

 

KLIK HER: 2. Hydrogens spektrum (aktivitet)

Fag: Fysik / kemi

Hvad er hydrogens spektrum? Det kan dine elever finde ud af i denne tekst på FysikKemifaget.

 

 

KLIK HER: 3. Kvantespring (aktivitet)

Fag: Fysik / kemi

Prøv at efterligne elektroners spring fra en elektronskal til en anden ved hjælp af ærteposer og kridt, når I skal lave kvantespring i en sjov aktivitet på FysikKemifaget.

 

TIP TOP

Klassetrin: Indskolingen

 

KLIK HER: 1. Plastik (tekst)

Fag: Natur / teknologi

Hvor kommer plastic fra? Det kan dine elever lære meget mere om i denne tekst på NaturTeknologifaget.

 

 

KLIK HER: 2. Hvad er lavet af plastik (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Lad dine elever gå på opdagelse og finde ting, der er lavet af plastik i denne aktivitet til natur/teknologi.

 

 

KLIK HER: 3. Nordens natur (tekst)

Fag: Natur / teknologi

Naturen i de nordlige lande adskiller sig meget fra hinanden. Lær dine elever mere om nordens natur i denne tekst på NaturTeknologifaget.

 

TUNGESKÆRERNE 

Klassetrin: Mellemtrinnet

 

KLIK HER: 1. Kig ind i en fisk (aktivitet)

Fag: Natur / teknologi

Lær dine elever, hvordan man dissekerer en fisk på NaturTeknologifaget Mellemtrin.

STRANGER IN PARADISE

Klassetrin: Ungdomsuddannelser

 

KLIK HER: 1. Undervisningsmaterialer SWAGGER og STRANGER IN PARADISE

Fag: Dansk, mediefag og samfundsfag

Her finder du CPH:DOXs specialudviklede undervisningsmaterialer til filmene ‘Swagger’ og ‘Stranger in Paradise’. Filmene er udviklet til brug i dansk-, mediefags- og samfundsfagsundervisningen.