Dokumentarfilm tager afsæt i virkeligheden, og CPH:DOX’s skoleprogram zoomer derfor ind på fire emner, der både er alment relevante, men som også kan supplere undervisningen i specifikke fag og sætte fokus på særlige emner. Læs mere om de fire temaer her.

Digital dannelse

Grænserne mellem vores online og offline tilværelse er langsomt blevet udvisket. 75 pct af danske børn mellem 9 og 16 år går på nettet uden voksne i nærheden, og 21 pct af samme gruppe har oplevet digital mobning. Uden den rette viden og kritiske sans risikerer børn og unge såvel som voksne at falde i den digitale virkeligheds fælder og faldgruber. Under temaet ‘Digital dannelse’ sætter vi fokus på både de risici og det potentiale, der er forbundet med at færdes i den digitale trafik.

Særligt relevant for: Dansk, Samfundsfag, Natur/teknologi, Billedkunst, Mediefag, Datalogi og Psykologi

Se filmene i temaet her

Kvantespring

Matematik er ikke bare formler og tal, det er også et værktøj til at forstå mennesker og verden. Og biologi er ikke bare klare svar – det er også gode spørgsmål. Vores samfund er præget af naturvidenskab: Fra vores forestilling om verden til vores forståelse af kultur. Og fra vores afhængighed af moderne teknologi til den påvirkning, teknologien udsætter vores kroppe og mentale helbred for. Temaet ‘Kvantespring’ går på opdagelse i naturvidenskaben og undersøger hvad, hvordan og hvorfor.

Særligt relevant for: Matematik, Natur/teknologi, Idræt, Biologi, Fysik/kemi, Geografi og Naturgeografi

Se filmene i temaet her

Grænseland

Mere end 4,7 millioner syrere er i 2016 registrerede som flygtninge. De danske kommuner kan forvente at have modtaget 13.500 nye flygtninge ved årets udgang, hvoraf 41% er børn under 18 år. Flygtningedebatten raser, men kræver også nye og nuancerede perspektiver. Under temaet ‘Grænseland’ kigger vi nærmere på grænser mennesker imellem – men ikke kun nationalitets- og landegrænser. Temaet fokuserer også på de kulturelle, religiøse og historiske grænser: Hvor går de – og kan de flyttes?

Særligt relevant for: Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Sprogfag, Samfundsfag, Geografi og Religion

Se filmene i temaet her

Dig, mig og identiteten

Drenge er udfarende og har svært ved at sidde stille. Piger er mere skrøbelige og har brug for at sætte ord på deres følelser. Eller hvad? Når vores karaktertræk ikke længere er låste, men kan tages af og på som en slags accessories, hvad vil det så sige at være normal i 2017? Og er det noget, vi har lyst til at være? Under temaet ‘Dig, mig og identiteten’ kigger vi nærmere på køn, seksualitet, fællesskaber, og alle de andre kategorier, der er med til at definere, hvem vi er – og ikke er.

Særligt relevant for: Dansk, Billedkunst, Musik, Sprogfag, Filosofi, Biologi og Psykologi

Se filmene i temaet her