Dokumentarfilm tager afsæt i den virkelige verden, og CPH:DOXs skoleprogram zoomer derfor ind på fem temaer, der både er aktuelle og vedkommende, men som også kan supplere undervisningen i specifikke fag og sætte fokus på særlige og vigtige emner.

Her kan du læse nærmere om de fem temaer, der går på tværs af alle klassetrin.

Selvoptaget

Grænserne mellem vores online og offline tilværelse er langsomt blevet udvisket. Med konstant adgang til Facebook og Instagram er presset på de unge for vise sig frem fra bedste og mest attraktive side – også på de tunge og grå hverdage – enormt. Med temaet ‘Selvoptaget’ zoomer vi helt ind på den nye digitale virkelighed og den store byrde det kan være at leve op til både egne og andres profiler på de sociale medier.

Særligt relevant for: Dansk, Samfundsfag, Natur/teknologi, Billedkunst, Mediefag, Datalogi og Psykologi

Naturkraft

Der er store kræfter på spil, når isflager dobbelt så store som Fyn river sig løs fra Antarktis, og temperaturen kloden over bliver ved med at stige. Klimaforandringer og global opvarmning er på den internationale dagsorden, hvor politiske ledere verden over slås både for – og om – klimaet. Med temaet ‘Naturkraft’ zoomer vi ud og kigger nærmere på vores overophedede klode og ikke mindst de politiske kampe om ansvaret herfor.

Særligt relevant for: Matematik, Natur/teknologi, Idræt, Biologi, Fysik/kemi, Geografi og Naturgeografi

På flugt

Flygtningedebatten raser endnu på højeste blus både herhjemme og i det store udland, men kræver nogle nye og nuancerede perspektiver, hvis vi skal blive klogere. Med dette tema kigger vi nærmere på grænser mennesker imellem – men ikke kun nationalitets- og landegrænser. Temaet fokuserer også på de kulturelle, religiøse og historiske grænser: Hvor går de – og kan de flyttes?

Særligt relevant for: Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Sprogfag, Samfundsfag, Geografi og Religion

Mennesket

Hvad vil det sige at være et menneske? Hvor mange organer kan man skifte ud og stadig være sig selv? Og hvordan påvirker vi hinanden – både fysisk og følelsesmæssigt? Under dette tema tager vi pulsen på os selv og vores medmennesker og kigger nærmere på både vores indre og vores ydre – fra førstehjælp til næstekærlighed. Hvad er du og jeg egentlig for en slags?

Særligt relevant for: Dansk, Billedkunst, Musik, Sprogfag, Filosofi, Biologi og Psykologi

Demokrati

Danskes unge interesse for politik er historisk lav. Ikke desto mindre er vores demokrati i disse år under pres, og populistiske bevægelser fra både højre og venstre skubber til og udfordrer vores forståelse af, hvad begreber som fællesskab, medborgerskab og demokrati betyder. Under temaet ‘Demokrati’ dykker vi ned i “den mindst ringe styreform” og undersøger demokratiets rolle – for det enkelte menneske og for fællesskabet.

Særligt relevant for: Dansk, Historie, Samfundsfag, Erhvervsøkonomi og Filosofi